Jump to content

Hên chít mọe luôn


Featured Comment

Méo biết do cố ý hay là cố tình, hunt slot basebet 2.4$, auto vài phát âm mọe 40$.
F5 lại trang nhìn thấy mất 40xrp , còn tưởng acc bị hack, vô check lịch sử thì nó ra như này:

image.thumb.png.6884a1deb9a84141bcd71e7960b34822.png

Ma xui quỷ khiến sao vô hilo gỡ gẻ, đúng lúc Stake lag, mở 1 con CARD mất hết mẹ 10s cuộc đời, đang hí hửng skip card, đợi, skip tiếp, đợi, tầm 10 lần,
Nhìn lại, wtf từ 1.92x nhảy cái ọt lên 4.99x:

image.thumb.png.04815165432c5b49c37d6866e6d5dde4.png

còn tưởng hệ thống lỗi, nói chung sống tốt vẫn được thương haha,

Hết chiện! 😁

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator
2 hours ago, red95 said:

Méo biết do cố ý hay là cố tình, hunt slot basebet 2.4$, auto vài phát âm mọe 40$.
F5 lại trang nhìn thấy mất 40xrp , còn tưởng acc bị hack, vô check lịch sử thì nó ra như này:

image.thumb.png.6884a1deb9a84141bcd71e7960b34822.png

Ma xui quỷ khiến sao vô hilo gỡ gẻ, đúng lúc Stake lag, mở 1 con CARD mất hết mẹ 10s cuộc đời, đang hí hửng skip card, đợi, skip tiếp, đợi, tầm 10 lần,
Nhìn lại, wtf từ 1.92x nhảy cái ọt lên 4.99x:

image.thumb.png.04815165432c5b49c37d6866e6d5dde4.png

còn tưởng hệ thống lỗi, nói chung sống tốt vẫn được thương haha,

Hết chiện! 😁

gỡ ghẻ 😆

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...